Haha, really, I thought that When, Where and Who are just meta data and I see the Bulgarian language, while you see Flemish (for example). Could you please send me a screenshot of the even? :)


2014-02-13 0:45 GMT+02:00 Koen Aers <koen.aers@gmail.com>:
Hey Ivan, you might want to send the invite in latin characters as well… Not everybody has had the basic introduction that you gave me ;-)


Op 12-feb.-2014, om 21:12 heeft Ivan St. Ivanov het volgende geschreven:

Forge hack night

With Forge 2 finally out, it is time to develop the killer addons for it.

If you want to create a new addon, if you want to migrate your existing Forge 1 plugin or if you just want to feel the Forge developer or user experience, you are more than welcome to this regular night hacking sessions.

Pick up a JIRA issue and meet in the web chat with the experienced Forge developers! Or just come and say Hi!


Кога
На всеки 2 седмици от 21:30 до 23:30 в вторник София
Къде
http://webchat.freenode.net/ channel #forge (карта)
Календар
ivan.st.ivanov@gmail.com
Кой
Ivan St. Ivanov- организатор
Ще присъствате ли?   Всички събития в тази поредица:   Да - Вероятно - Не    още опции »

Покана от Google Календар

Изпращаме този имейл на ваше внимание на адрес forge-dev@lists.jboss.org, защото сте един от поканените на това събитие.

Откажете това събитие, за да преустановите получаването на бъдещи известия за него. Освен това, можете да си регистрирате профил в Google Календар на адрес https://www.google.com/calendar/, откъдето да управлявате настройките за известяване за целия ви календар.

<Mail-bijlage.ics><invite.ics>_______________________________________________
forge-dev mailing list
forge-dev@lists.jboss.org
https://lists.jboss.org/mailman/listinfo/forge-dev


_______________________________________________
forge-dev mailing list
forge-dev@lists.jboss.org
https://lists.jboss.org/mailman/listinfo/forge-dev