Това събитие бе анулирано и премахнато от календара ви.

Forge hack night

With Forge 2 finally out, it is time to develop the killer addons for it.

If you want to create a new addon, if you want to migrate your existing Forge 1 plugin or if you just want to feel the Forge developer or user experience, you are more than welcome to this regular night hacking sessions.

Pick up a JIRA issue and meet in the web chat with the experienced Forge developers! Or just come and say Hi!

Кога
вт 04 Март 2014 21:30 – 23:30 София
Къде
http://webchat.freenode.net/ channel #forge (карта)
Календар
ivan.st.ivanov@gmail.com
Кой
Ivan St. Ivanov- организатор
forge-dev@lists.jboss.org

Покана от Google Календар

Изпращаме този имейл на ваше внимание на адрес forge-dev@lists.jboss.org, защото сте един от поканените на това събитие.

Откажете това събитие, за да преустановите получаването на бъдещи известия за него. Освен това, можете да си регистрирате профил в Google Календар на адрес https://www.google.com/calendar/, откъдето да управлявате настройките за известяване за целия ви календар.