[jboss-user] [JBoss jBPM] - javax.naming.NameNotFoundException: XAConnectionFactory not

mamidalasrinivas do-not-reply at jboss.com
Tue Apr 7 07:45:53 EDT 2009


When i deploye BEPL process i am geting below error2009-04-07 17:09:37,976 ERROR [org.jboss.ejb.plugins.jms.JMSContainerInvoker] Reconnect failed: JMS provider failure detected for CommandListenerBean
javax.naming.NameNotFoundException: XAConnectionFactory not bound
	at org.jnp.server.NamingServer.getBinding(NamingServer.java:529)
	at org.jnp.server.NamingServer.getBinding(NamingServer.java:537)
	at org.jnp.server.NamingServer.getObject(NamingServer.java:543)
	at org.jnp.server.NamingServer.lookup(NamingServer.java:296)
	at org.jnp.interfaces.NamingContext.lookup(NamingContext.java:625)
	at org.jnp.interfaces.NamingContext.lookup(NamingContext.java:587)
	at javax.naming.InitialContext.lookup(InitialContext.java:351)
	at org.jboss.ejb.plugins.jms.DLQHandler.createService(DLQHandler.java:182)
	at org.jboss.system.ServiceMBeanSupport.jbossInternalCreate(ServiceMBeanSupport.java:260)
	at org.jboss.system.ServiceMBeanSupport.create(ServiceMBeanSupport.java:188)
	at org.jboss.ejb.plugins.jms.JMSContainerInvoker.innerStartDelivery(JMSContainerInvoker.java:510)
	at org.jboss.ejb.plugins.jms.JMSContainerInvoker$ExceptionListenerImpl$ExceptionListenerRunnable.run(JMSContainerInvoker.java:1428)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:595)

View the original post : http://www.jboss.org/index.html?module=bb&op=viewtopic&p=4224009#4224009

Reply to the post : http://www.jboss.org/index.html?module=bb&op=posting&mode=reply&p=4224009More information about the jboss-user mailing list