[jboss-user] [JBoss/Spring Integration] - Re: Spring Component Auto Detection

mike_mackey do-not-reply at jboss.com
Fri Jun 26 07:37:27 EDT 2009


thats hard to read ... better


 | $ ls
 | META-INF
 | jboss-spring-int-deployers.jar
 | jboss-spring-int-vfs.jar
 | jboss-spring.jar
 | spring-2.5.6.jar
 | spring-beans-2.5.6.jar
 | spring-context-2.5.6.jar
 | spring-context-support-2.5.6.jar
 | spring-core-2.5.6.jar
 | spring-orm-2.5.6.jar
 | spring-tx-2.5.6.jar
 | spring-web-2.5.6.jar
 | spring-webmvc-2.5.6.jar
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | $ ls
 |  | META-INF
 |  | aopalliance-1.0.jar
 |  | asm-3.1.jar
 |  | asm-commons-3.1.jar
 |  | asm-tree-3.1.jar
 |  | asm-util-3.1.jar
 |  | aspectjrt-1.6.1.jar
 |  | aspectjweaver-1.6.1.jar
 |  | cglib-nodep-2.1_3.jar
 |  | classworlds-1.1-alpha-2.jar
 |  | common-mgt-fw.jar
 |  | common-mgt-fw.war
 |  | commons-collections-3.2.1.jar
 |  | commons-dbcp-1.2.2.jar
 |  | commons-logging-1.1.1.jar
 |  | commons-pool-1.4.jar
 |  | hessian-3.1.5.jar
 |  | jdom-1.1.jar
 |  | jsr250-api-1.0.jar
 |  | jstl-1.1.2.jar
 |  | jta-1.1.jar
 |  | junit-3.8.1.jar
 |  | log4j-1.2.14.jar
 |  | maven-archiver-2.2.jar
 |  | maven-artifact-2.0.4.jar
 |  | maven-artifact-manager-2.0.4.jar
 |  | maven-ear-plugin-2.3.1.jar
 |  | maven-model-2.0.4.jar
 |  | maven-plugin-api-2.0.4.jar
 |  | maven-profile-2.0.4.jar
 |  | maven-project-2.0.4.jar
 |  | maven-repository-metadata-2.0.4.jar
 |  | maven-settings-2.0.4.jar
 |  | mysql-connector-java-5.1.6.jar
 |  | plexus-archiver-1.0-alpha-7.jar
 |  | plexus-container-default-1.0-alpha-9.jar
 |  | plexus-utils-1.2.jar
 |  | quartz-1.6.1.jar
 |  | standard-1.1.2.jar
 |  | wagon-provider-api-1.0-alpha-6.jar
 |  | 
 |  | 
 | 
 | 

View the original post : http://www.jboss.org/index.html?module=bb&op=viewtopic&p=4240308#4240308

Reply to the post : http://www.jboss.org/index.html?module=bb&op=posting&mode=reply&p=4240308More information about the jboss-user mailing list