[resteasy-commits] [resteasy/Resteasy] b63730: [RESTEASY-2350] Upgrade to Jackson 2.9.10