[resteasy-commits] [resteasy/Resteasy] 4cd553: [RESTEASY-2588] Upgrade jackson to 2.10.4