[hibernate-commits] [hibernate/hibernate-search] da56da: Remove an invalid @TestForIssue