[hibernate-commits] [hibernate/hibernate-core] 8ca871: HHH-5978 TS: Postgresql 8.x - CustomSQLTest fails ...